OBTINEREA AVIZULUI DE MUNCA – 45 DE ZILE

Daca intentionati să lucrati în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene pentru obtinerea avizului de munca va trebui să găsiți un angajator persoana fizica sau juridica, doritor sa va angajeze. Acest aviz se poate obtine in 45 de zile. Puteți fi angajat în România la un singur angajator.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social.

Pentru aceasta, va depune o serie de documente. In momentul in care avizul este aprobat, angajatorul va plati o taxa de 100 euro pentru a putea fi ridicat avizul de munca. Daca apelati la serviciile noastre termenul de obtinere avize de munca este de 30-45 de zile lucratoare din momentul in care ne puneti actele la dispozitie.

Pentru obtinerea avizului de munca pentru un  lucrator permanent sunt necesare urmatoarele documente:

 • Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original (sau o copie legalizata)
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
 • Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
 • Fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
 • Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian
 • Oferta ferma de angajare din partea firmei angajatoare;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante (va cuprinde date referitoare la modul de selectie, numarul de candidati si motivul pentru care a fost selectat actualul candidat);
 • Curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • Copia legalizata a actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita obtinerea avizului de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
 • Copia pasaportului, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
 • Doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat strainuluid de autoritatile din tara de origine sau resedinta.
 • Cazierul judiciar al firmei angajatoare.

Pentru o mai buna informare puteti sa vizonati si informatiile puse pe canalul nostru de YOUTUBE – Obtinerea avizului de munca pentru straini de la Inspectoratul General pentru Imigrari.

Daca aveti nevoie de mai multe informatii despre obtinerea avizului de munca vizitati si pagina Angajare in munca fara aviz sau apelati la numarul de telefon 0722.321.493.