Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile, in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.

Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei, conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.

Taxa de viza este de 60 Euro.

Pentru acordarea vizei de scurta sedere cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrari, termenul de emitere al avizului este de 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar in situatii temeinic justificate , termenul poate fi prelungit cu pana la 7 zile lucratoare.

Verificati daca aveti nevoie de viza cu click pe link-ul de mai jos .

DA – AVETI NEVOIE DE VIZA

Lista statelor pentru ai caror cetateni, posesori de pasapoarte simple, este obligatorie viza de intrare in Romania (Regulamentul CE nr. 539/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa 1).

 

NU  AVETI NEVOIE DE VIZA  daca sunteti in lista de mai jos

Lista statelor pentru ai caror cetateni, posesori de pasapoarte simple, nu este obligatorie viza de intrare in Romania (pentru sederi a caror durata totala sa nu depaseasca 3 luni) (Regulamentul CE nr. 539/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa 2).

I. Conditiile speciale de acordare a vizei de scurta sedere pentru strainii proveniti din state care nu figureaza pe lista pentru ai caror cetateni este necesara procedura invitatiei aprobata de Oficiul Roman pentru Imigrari

Invitatii de scurta sedere pentru straini in scop de: vizita, afaceri, turism, transport, activitati sportive

Tipuri de viză:
Turism
Vizita
Afaceri
Transport
Activitati sportive

Activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane

II. Conditiile speciale de acordare a vizei de scurta sedere pentru strainii proveniti din state care figureaza pe lista pentru ai caror cetateni este necesara procedura invitatiei aprobata de Inspectoratul General pentru Imigrari (vezi lista), conform Ordinului MAE nr.2013/2008

Procedura invitatiei
Strainilor, posesori de pasapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii, daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare invitatie scrisa (model invitatie Centrul de Calcul) din partea unei persoane fizice sau juridice, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, in urmatoarele scopuri:
Vizita
Turism
Afaceri

Invitatiile se ridica, se completeaza in doua exemplare si se depun la sediul formatiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari, in vederea aprobarii.
Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face in termen de 60 de zile de la data depunerii.

In cazul aprobarii, un exemplar al invitatiei va fi inmanat persoanei care invita, in scopul transmiterii catre strainul invitat in vederea prezentarii in original la misiunea diplomatica sau la oficiul consular unde solicita acordarea vizei romane. Strainul poate solicita acordarea vizei in termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei.

Taxe pentru procesarea invitatiei
Cheltuielile ocazionate de indepartarea de pe teritoriul Romaniei a strainilor se suporta de catre persoana fizica sau juridica care a facut invitatia. Invitatia constituie titlu executoriu in situatia in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza.

III. Exceptii de la procedura invitatiei
Strainii care se incadreaza intruna din situatiile de mai jos, pot solicita viza de scurta sedere fara prezentarea invitatiei aprobate de Inspectoratul General pentru Imigrari.
A. Viza acordată cu avizul prealabil al Inspectoratului General pentru Imigrari, fara indeplinirea procedurii invitatiei
B. Viza acordată fara avizul Inspectoratului General pentru Imigrari si fara indeplinirea procedurii invitatiei

Pentru a schimba viza de scurta sedere in viza de lunga sedere , contactati-ne pentru mai multe informatii

Deasemenea, gasiti multe informatii pe canalul nostru de YOUTUBE IMIGRARI IN ROMANIA