1. Cum pot să muncesc pe teritoriul României la un angajator român?

Angajatorul trebuie sa depuna la I.G.I. un dosar pentru obtinerea avizului de angajare.
Va puteti angaja daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
• Îndepliniți condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
• Faceți dovada faptului că sunteți apt din punct de vedere medical să desfășurați activitatea respectivă;
• Nu aveți antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășurați sau urmează să o desfășurați pe teritoriul României;
• Vă încadrați în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
• Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
• Angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea avizului de angajare;
• Angajatorul să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

2. Cum pot să obțin aviz de muncă în România ca lucrător permanent?

Puteți fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică. Acesta va depune pentru dumneavoastra o cerere la I.G.I. pentru a obtine un aviz de angajare.Pentru acest lucru este nevoie sa aveti pregatite: diploma de studii, cazierul din tara de domiciliu, poze si pasaport.
Dupa obtinerea avizului de angajare, veti lua de la Consulatul Romaniei din tara dumneavoastra de origine, o viza de munca simbol D/AM si cu aceasta veti intra in Romania si angajatorul va putea sa incheie cu dumneavoastra contractual de munca.
Ulterior, veti depune personal cererea pentru obtinerea permisului de sedere in scop de munca, care se va elibera pe o perioada de 1 an.

3. Pot sa muncesc in Romania fara a obtine in prealabil aviz de angajare, daca sunt cetațean strain non UE?

Da. Daca va incadrati intr-una din urmatoarele situatii:
• Sunteti numit la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română, care fac dovada în acest sens;
• Aveti dreptul de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
• Sunteti titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;
• Sunteti titular al dreptului de şedere temporară pentru studii
• Sunteti solicitant de azil sau tolerat
• Sunteti titular al dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi
• Deasemenea, strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi.

4. Cum pot să obțin o viză de lungă ședere ca detașat la un beneficiar al prestării de servicii din Romania?

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie să obtineti mai intai avizul de detasare si apoi sa depuneti la Consulat:
• Copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;
• Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;
• Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
• Asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

5. Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/părinte/copil al unui străin cu un drept de ședere în România?

Cel care face invitatia ,se numeste SPONSOR ,deoarece el asigura cazarea, intretinerea pentru persoanele din familie pe care le invita. Ca si sponsor, puteţi solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie, pentru copiii dumneavoastră minori necăsătoriţi sau ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi şi care se afla în întreţinerea dumneavoastră sau a soţului/soţiei. Pot veni pe reîntregirea familiei şi rudele dumneavoastră de gradul I în linie ascendentă sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine. De asemeanea, reîntregirea familiei se poate face şi pentru copiii dumneavoastră adulti necăsătoriţi sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.
Pot solicita reîntregirea familiei şi minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pentru rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal, sau atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

6. Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/părinte/copil al unui cetățean român?

Prin a va adresa la Misunile diplomatice sau Oficiile Consulare ale Romaniei daca va incadrati in una dintre urmatoarele situatii:
• Străinii căsătoriţi cu cetăţeni români
• Străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;
• Copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care: nu au împlinit vârsta de 21 de ani, se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 ani; deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
• Rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;
• Străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreținere, obligație pe care străinul şi-o îndeplinește cu regularitate;
• Străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

7. Cum se obține viză de lungă ședere pentru administratorul unei Societati Comerciale?

Trebuie sa aveți calitatea de administrator al firmei si la data solicitării sa dovediti ca nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani. Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

8. Cum se obține viză de lungă ședere pentru programe de voluntariat?

Este necesar să aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă. Contractul va cuprinde urmatoarele menţiuni:
• Activitatea pe care urmeaza să o desfăşuraţi,
• Condiţiile în care sunteţi supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor,
• Informaţii privind orele de lucru.

Organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea.

9. Cum pot să obțin permis de ședere temporară în România?

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online.

10. Cum se obține viză de lungă ședere pentru tratament medical?

Dacă urmaţi un tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, trebuie să prezentaţi scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Poate rămâne cu dumneavoastră şi un eventual însoţitor, care să vă asiste dacă sunteţi în imposibilitatea de a vă îngriji singur, dar numai dacă acest lucru este menționat expres în scrisoarea de acceptare.

11. Cum se obține o viză de scurtă ședere în scop de vizită?

Acte necesare:
• Dovada asigurarii conditiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de inchiriere a unei locuinte in Romania pe numele solicitantului, daca persoana vizitata nu asigura cazarea.
• Bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;
• Asigurare medicala;
• Invitatie autentificata din partea persoanei vizitate, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, precum si atunci cand persoana vizitata se obliga, mijloacele de intretinere si cazarea strainului (vizata de I.G.I daca este cazul)
• Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila, daca persoana vizitata nu asigura mijloacele de intretinere;

12. Cum se obține o viză de scurtă ședere în scop de afaceri?

Pentru obtinerea acestei vize trebuie sa prezentati la reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei urmatoarele documente:
• Invitatie din partea unei societati comerciale sau autoritati publice de a participa la intalniri, conferinte, targuri ori congrese avand legatura cu comertul sau cu industria, din care sa rezulte faptul ca societatea comerciala ori autoritatea publica respectiva va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul calatoriei;
• Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila; – dovada asigurarii conditiilor de cazare;
• Invitatie aprobata de I.G.I. daca sunteti pe lista tarilor care au nevoie de astfel de aprobare.