INREGISTRAREA REZIDENTEI IN ROMANIA PENTRU CETATENI DIN UNIUNEA EUROPEANA si SEE se face la Inspectoratul General pentru IMIGRARI din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Dupa depunerea uui set de documente corespunzator scopului pentru care cetatenii din Uniunea Europeana sau SEE au intrat in Romania se obtine un CERTIFICAT DE INREGISTRARE REZIDENTA PE TERITORIUL ROMANIEI

Acest certificat atesta  INREGISTRAREA REZIDENTEI IN ROMANIA pt CETATENI din UNIUNEA EUROPEANA pentru o perioada de maxim 5 ani de zile – dupa care este necesara reinoirea.

Inregistrarea rezidentei in Romania cetateni UE

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATI DEPENDENTE/INDEPENDENTE

Enumerarea acestor activitati nu are caracter limitativ.

Pot fi inregistrati si cetatenii UE/SEE care desfasoara alte activitati pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

ANGAJARE IN MUNCA

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
contract de munca (original si copie) sau adeverinta eliberata de angajator (original), vizate de catre inspectoratul teritorial de munca,
DETASATI

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
contract de detasare/adresa de detasare (tradus si legalizat in conditiile legii),
adresa din partea filialei/societatii din Romania prin care sa confirme faptul ca, cetateanul UE/SEE este detasat pentru a desfasura activitati lucrative, pe perioada stipulata in contractul/adresa de detasare,

ADMINISTRATORI LA SOCIETATI COMERCIALE

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
dovada detinerii calitatii de administrator – Certificat Constatator eliberat de O.N.R.C.,
taxe.
ACTIVITATI ECONOMICE

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea economica – autorizatie eliberata conform Legii nr.300/2004 (original si copie),
taxe.
ACTIVITATI PROFESIONALE

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea profesionala – autorizatie sau aviz (original si copie) eliberat conform legii speciale,

VOLUNTARIAT

cerere tip,
carte de identitate /pasaport (original si copie),
contractul de voluntariat (original si copie), incheiat in baza Legii nr. 195/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTIVITATI UMANITARE

cerere tip;
carte de identitate /pasaport valabile (original si copie),
avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea si sprijinirea activitatilor umanitare din cadrul Ministerului Sanatatii Publice (original si copie),
adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati umanitare in cadrul acesteia, daca in avizul eliberat de catre Ministerul Sanatatii Publice nu este precizata aceasta organizatie.
taxe.
ACTIVITATI RELIGIOASE

cerere tip,
carte de identitate/pasaport valabile (original si copie),
avizul Ministerului Culturii si Cultelor (original si copie),
adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati religioase in cadrul acesteia, daca in avizul eliberat de catre Ministerul Culturii si Cultelor nu este precizata aceasta organizatie.

REZIDENTA IN BAZA MIJLOACELOR DE INTRETINERE

cerere tip,
carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;

STUDII

cerere tip;
carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
documente care atesta faptul ca este inscris la o institutie de invatamant acreditata;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;
taxe.
MEMBRII DE FAMILIE

cerere tip;
carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
act de stare civila care atesta casatoria/dovada legaturii de rudenie;
copia certificatului de inregistrare al cetateanului UE;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;

PARTENERI SI PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE

cerere tip;
carte de identitate/pasaportul;
documente care atesta aceste calitati;
copia certificatului de inregistrare al cetateanului UE;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;

 

CETATENI AI STATELOR TERTE
(membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE)

MEMBRII DE FAMILIE

cerere tip;
pasaportul (valabil) in original si copie;
act de stare civila care atesta casatoria/dovada legaturii de rudenie;
certificatul de inregistrare al cetateanului UE;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;
taxe.

PARTENERI SI PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE

cerere tip;
pasaportul (valabil) in original si copie;
documente care atesta aceste calitati;
certificatul de inregistrare al cetateanului UE;
dovada mijloacelor de intretinere;
dovada asigurarii de sanatate;
taxe.

Acest certificat care atesta  INREGISTRAREA REZIDENTEI IN ROMANIA pt CETATENI din UNIUNEA EUROPEANA pentru o perioada de 5 ani de zile  poate fi reinoit dupa 5 ani de zile .

Cererile pentru obtinerea certificatului de inregistrare a rezidentei  pentru cetateni din UE se pot depune si online pentru a se obtine o programare si apoi se depun fizic la Inspectoratul General pentru IMIGRARI din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Mai multe informatii despre imigrari in Romania puteti gasi si pe CANALUL DE YOUTUBE