Pentru cetatenii UE / SEE

1. CETATENII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Intrarea cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu conditia prezentarii documentului national de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat in conditiile prezentei ordonante de urgenta pentru cetatenii Uniunii Europene, valabil, fara a se aplica stampila de intrare de catre organele politiei de frontiera in oricare dintre aceste documente.

2. MEMBRII DE FAMILIE CARE NU SUNT CETATENI UE/SEE

Membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul Romaniei prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane in baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor in care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintata in conditiile legii.

Viza de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene se acorda, la cerere, de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 48 ore si fara plata taxelor consulare. In vederea obtinerii vizei de intrare in Romania, membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene trebuie sa prezinte:

 1. cererea tip;
 2. pasaportul valabil;
 3. pasaportul, sau actul de identitate al cetateanului Uniunii Europene in original si in fotocopie, iar in cazul in care cetateanul Uniunii Europene se afla deja pe teritoriul Romaniei, copia pasaportului sau a actului de identitate, precum si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei al cetateanului Uniunii Europene, certificata conform cu originalul de catre Oficiul Roman pentru Imigrari;
 4. dupa caz, urmatoarele documente:
  1. documente doveditoare a casatoriei, respectiv a legaturii de rudenie cu cetateanul Uniunii Europene, pentru membrii de familie;
  2. documente emise de autoritatile din statul membru de origine sau de provenienta prin care se face dovada ca persoana in cauza este membru de familie al cetateanului Uniunii Europene, dar nu se incadreaza in definitia de la art. 2 alin. (1) pct. 3 din OUG nr.102/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul Uniunii Europene sau se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia, pentru persoanele aflate in intretinere;
  3. documentul prin care se atesta faptul ca relatia de parteneriat cu cetateanul Uniunii Europene a fost inregistrata in statul membru de origine sau de provenienta, in cazul parteneriatului inregistrat sau documente care sa ateste faptul ca persoana in cauza are o relatie de convietuire de lunga durata cu cetateanul Uniunii Europene, in cazul parteneriatului neinregistrat;

Membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene, dar care este in posesia unui document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru in calitate de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene, este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize. Organele politiei de frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire in pasaportul persoanelor din aceasta categorie.

CETATENI AI STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

ACTIVITATI DEPENDENTE/INDEPENDENTE

Enumerarea acestor activitati nu are caracter limitativ. Pot fi inregistrati si cetatenii UE/SEE care desfasoara alte activitati pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

ANGAJARE IN MUNCA

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. contract de munca (original si copie) sau adeverinta eliberata de angajator (original), vizate de catre inspectoratul teritorial de munca,
 4. taxe.

DETASATI

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. contract de detasare/adresa de detasare (tradus si legalizat in conditiile legii),
 4. adresa din partea filialei/societatii din Romania prin care sa confirme faptul ca, cetateanul UE/SEE este detasat pentru a desfasura activitati lucrative, pe perioada stipulata in contractul/adresa de detasare,
 5. taxe.

ADMINISTRATORI LA SOCIETATI COMERCIALE

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. dovada detinerii calitatii de administrator ÔÇô Certificat Constatator eliberat de O.N.R.C.,
 4. taxe.

ACTIVITATI ECONOMICE

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea economica ÔÇô autorizatie eliberata conform Legii nr.300/2004 (original si copie),
 4. taxe.

ACTIVITATI PROFESIONALE

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea profesionala ÔÇô autorizatie sau aviz (original si copie) eliberat conform legii speciale,
 4. taxe.

VOLUNTARIAT

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate /pasaport (original si copie),
 3. contractul de voluntariat (original si copie), incheiat in baza Legii nr. 195/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. taxe.

ACTIVITATI UMANITARE

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate /pasaport valabile (original si copie),
 3. avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea si sprijinirea activitatilor umanitare din cadrul Ministerului Sanatatii Publice (original si copie),
 4. adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati umanitare in cadrul acesteia, daca in avizul eliberat de catre Ministerul Sanatatii Publice nu este precizata aceasta organizatie.
 5. taxe.

ACTIVITATI RELIGIOASE

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate/pasaport valabile (original si copie),
 3. avizul Ministerului Culturii si Cultelor (original si copie),
 4. adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati religioase in cadrul acesteia, daca in avizul eliberat de catre Ministerul Culturii si Cultelor nu este precizata aceasta organizatie.
 5. taxe.

REZIDENTA IN BAZA MIJLOACELOR DE INTRETINERE

 1. cerere tip,
 2. carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
 3. dovada mijloacelor de intretinere;
 4. dovada asigurarii de sanatate;
 5. taxe.

STUDII

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
 3. documente care atesta faptul ca este inscris la o institutie de invatamant acreditata;
 4. dovada mijloacelor de intretinere;
 5. dovada asigurarii de sanatate;
 6. taxe.

MEMBRII DE FAMILIE

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
 3. act de stare civila care atesta casatoria/dovada legaturii de rudenie;
 4. copia certificatului de inregistrare al cetateanului UE;
 5. dovada mijloacelor de intretinere;
 6. dovada asigurarii de sanatate;
 7. taxe.

PARTENERI SI PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate/pasaportul;
 3. documente care atesta aceste calitati;
 4. copia certificatului de inregistrare al cetateanului UE;
 5. dovada mijloacelor de intretinere;
 6. dovada asigurarii de sanatate;
 7. taxe.

CETATENI AI STATELOR TERTE
(membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE)

MEMBRII DE FAMILIE

 1. cerere tip;
 2. pasaportul (valabil) in original si copie;
 3. act de stare civila care atesta casatoria/dovada legaturii de rudenie;
 4. certificatul de inregistrare al cetateanului UE;
 5. dovada mijloacelor de intretinere;
 6. dovada asigurarii de sanatate;
 7. taxe.

PARTENERI SI PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE

 1. cerere tip;
 2. pasaportul (valabil) in original si copie;
 3. documente care atesta aceste calitati;
 4. certificatul de inregistrare al cetateanului UE;
 5. dovada mijloacelor de intretinere;
 6. dovada asigurarii de sanatate;
 7. taxe.

ACORDAREA REZIDENTEI PERMANENTE
1. CETATENII UE/SEE

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate/pasaportul (valabile) in original si copie;
 3. certificatul de inregistrare in original si copie;
 4. acte si documente care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege cu privire la legalitatea si continuitatea rezidentei, in vederea obtinerii dreptului de rezidenta permanenta;
 5. taxe.

2. MEMBRII DE FAMILIE, CETATENI TERTI

 1. cerere tip;
 2. pasaportul (valabil) in original si copie;
 3. cartea de rezidenta in original si copie;
 4. acte si documente care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege cu privire la legalitatea si continuitatea rezidentei, in vederea obtinerii dreptului de rezidenta permanenta;
 5. taxe.

PERMISUL UNIC / CARTEA ALBASTR─é A UE

Pentru ob╚Ťinerea permisului unic sau a C─âr╚Ťii albastre a UE ve╚Ťi depune personal o serie de documente cu cel pu╚Ťin 30 de zile ├«nainte de expirarea dreptului de ╚Öedere acordat de viz─â.

Pentru prima prelungire a dreptului de ╚Öedere (ob╚Ťinerea primului permis unic sau Cartea albastr─â a UE) pentru angajare trebuie s─â prezenta╚Ťi urm─âtoarele documente:

 • Cerere
 • Pasaport
 • Contract locuinta
 • Contract de munca impreuna cu print screen din registrul general de eviden╚Ť─â a salaria╚Ťilor semnat de c─âtre angajator
 • Adeverinta medicala
 • Taxe

Alte categorii de straini, care pot prelungi dreptul de sedere in scop de munca

STR─éINI DETA┼×A┼óI:

 • cerere┬ási taxe
 • documentul de trecere a frontierei (original ┼či copie);
 • decizia de deta┼čare tradus─â ┼či legalizat─â;
 • dovada┬áde┼úinerii legale a spa┼úiului de locuit (original ╚Öi copie);
 • dovada mijloacelor de ├«ntre┼úinere cel pu╚Ťin la nivelul salariului mediu brut pe economie
 • asigurare de s─ân─âtate
 • adeverinta medicala

╚śEFII DE REPREZENTAN╚Ü─é

 • cerere si taxe
 • autoriza┼úia de func┼úionare
 • dovada existen╚Ťei raporturilor juridice ├«ntre solicitant ╚Öi reprezentan╚Ť─â
 • dovada de╚Ťinerii legale a spa╚Ťiului pentru sediul social
 • dovada mijloacelor de ├«ntre┼úinere;
 • adeverinta medicala
 • contract casa
 • asigurare sociala de s─ân─âtate;

╚śEFII DE SUCURSAL─é/FILIAL─é

 • cerere si taxe
 • certificatul constatator
 • dovada existen╚Ťei raporturilor juridice ├«ntre solicitant ╚Öi reprezentan╚Ť─â;
 • dovada de╚Ťinerii legale a spa╚Ťiului pentru sediul social;
 • adeverinta medicala
 • dovada mijloacelor de intre┼úinere;
 • contract casa
 • asigurarea sociala de s─ân─âtate;

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ╚Öedere pentru angajare/deta╚Öare va fi solu╚Ťionat─â ├«n termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. ├Än cazul ├«n care sunt necesare verific─âri suplimentare, termenul de solu╚Ťionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de prelungire a dreptului de ╚Öedere formulat─â de posesorul C─âr╚Ťii albastre a UE ob╚Ťinut─â ├«ntr-un alt stat membru se solu╚Ťioneaz─â ├«n termen de 15 zile de la data primirii cererii.

PERMISUL UNIC / CARTEA ALBASTR─é A UE

Pentru ob╚Ťinerea permisului unic sau a C─âr╚Ťii albastre a UE ve╚Ťi depune personal o serie de documente cu cel pu╚Ťin 30 de zile ├«nainte de expirarea dreptului de ╚Öedere acordat de viz─â.

Pentru prima prelungire a dreptului de ╚Öedere (ob╚Ťinerea primului permis unic sau Cartea albastr─â a UE) pentru angajare trebuie s─â prezenta╚Ťi urm─âtoarele documente:

 • Cerere
 • Pasaport
 • Contract locuinta
 • Contract de munca impreuna cu print screen din registrul general de eviden╚Ť─â a salaria╚Ťilor semnat de c─âtre angajator
 • Adeverinta medicala
 • Taxe

STR─éINI DETA┼×A┼óI

 • cerere┬ási taxe
 • documentul de trecere a frontierei (original ┼či copie);
 • decizia de deta┼čare tradus─â ┼či legalizat─â;
 • dovada┬áde┼úinerii legale a spa┼úiului de locuit (original ╚Öi copie);
 • dovada mijloacelor de ├«ntre┼úinere cel pu╚Ťin la nivelul salariului mediu brut pe economie
 • asigurare de s─ân─âtate
 • adeverinta medicala

╚śEFII DE REPREZENTAN╚Ü─é

 • cerere si taxe
 • autoriza┼úia de func┼úionare
 • dovada existen╚Ťei raporturilor juridice ├«ntre solicitant ╚Öi reprezentan╚Ť─â
 • dovada de╚Ťinerii legale a spa╚Ťiului pentru sediul social
 • dovada mijloacelor de ├«ntre┼úinere;
 • adeverinta medicala
 • contract casa
 • asigurare sociala de s─ân─âtate;

╚śEFII DE SUCURSAL─é/FILIAL─é

 • cerere si taxe
 • certificatul constatator
 • dovada existen╚Ťei raporturilor juridice ├«ntre solicitant ╚Öi reprezentan╚Ť─â;
 • dovada de╚Ťinerii legale a spa╚Ťiului pentru sediul social;
 • adeverinta medicala
 • dovada mijloacelor de intre┼úinere;
 • contract casa
 • asigurarea sociala de s─ân─âtate;

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ╚Öedere pentru angajare/deta╚Öare va fi solu╚Ťionat─â ├«n termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. ├Än cazul ├«n care sunt necesare verific─âri suplimentare, termenul de solu╚Ťionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de prelungire a dreptului de ╚Öedere formulat─â de posesorul C─âr╚Ťii albastre a UE ob╚Ťinut─â ├«ntr-un alt stat membru se solu╚Ťioneaz─â ├«n termen de 15 zile de la data primirii cererii.